קונטקט אימפרוביזציה - איתחול מחדש

 

איך חוזרים אל הריקוד אחרי כמעט שנתיים בהן קרבה ומגע הפכו לסכנה ומושגים כמו ריחוק חברתי הפכו למציאות שגורה? 

האם נחזור אל אותו הריקוד אותו רקדנו בעבר? ואולי זו הזדמנות לאתחל מדש את הריקוד שלנו ולבחון את שאלות היסוד: 

מה באמת אילתור בקונטקט שלנו? וכיצד אנו ניגשים למגע?  

בשיעור זה נתבונן בהנחות היסוד שאיתן אנו נכנסים אל מרחב הריקוד ובאופן בו אנו תופסים ומתרגלים קונטקט אימפרוביזיה.

נתרגל טכניקות שונות ׳לאתחל מחדש׳ את עצמנו ואת הריקוד שלנו תוך שאנו קשובים אל הרגעים השונים והמגוונים מתהווים בו.

האם אתחול מחדש יכול להעשיר את הריקוד שלנו?

 

Contact Improvisation - Re Set

How should we return to dance after almost two years in which touch became danger and 'social distance' became a reality? Should we dance the same dance as before? perhaps it is an opportunity to ReSet our dance and return to the basic questions: what is it really Improvisation in my dance and How do I come to touch?

In this class we'll look at the way we perceive and practice contact Improvisation and at the assumptions we enter with into the dance with. we'll practice different ways to ReSet ourself and our dance while listening to the varied emerging moments in it. Can ReSet enrich our dance? 

 
photo - Birgit Dietze-Mellak.jpg