לינה

                    הלינה מתקיימת בכיתות בית הספר על מזרונים-בין 10 ל12 בכיתה
.הכיתות מחוממות ויש שרותים בקרבת מקום