top of page
נישן בבניין תיכון, בכיתות מחוממות, עם שירותים בקרבת מקום. אפשר גם למקם אוהל על הדשא. במרכז המחול ובאולם הספורט יש מקלחות חמות. האמיצים יכולים לקפוץ לנהר הירדן. יש גם הסדר מיוחד לשימוש בספא של הקיבוץ (בתוספת תשלום)

 
bottom of page