אריה בורשטיין-

-מאמר באנגלית על טרפיית גשטלט מנקודת מבט של רקדן קונטקט.

BodyMind Gestalt Therapy: from a view point of a Contact-Improvisation practitioner

 

איתי ייטוב

-מאמר באנגלית על קונקטק עם ילדים

                           Sophie and ContaKids

                           by Itay Yatuv

 

טל שיבי -

מאמר על התפחות הקונטקט והתפתחותה ממחול מקצועי למחול קהילתי.