top of page
11018158_10153105893064140_8776116683818650671_o.jpg

לרקוד מהמרידיאנים , לגלוש בין מעברים וליצור יחסים. 

-היחסים בין המרכז לקצוות , ומהפנים לחוץ.
-המעבר מתנועה להבעה וריקוד
-המעבר מריקוד אישי ליחסים עם הסביבה

שיטת התנועה לפי המרידיאנים יוצרת שפה ודימוי ויזואלי. שפה היא אמצעי להבעה ולתקשורת.           
  השיעור יתחיל בתנועה לפי השרשרות המיופשיאליות (KMC) . נחקור את הקשר ומעבר התנועה בין מרכז הגוף לקצוות, ואת התנועה בחלל שהדימוי הזה יוצר. ניתן תשומת לב לרגע בו מתרחש המעבר מתנועה - להבעה, ולרגע המעבר מריקוד אישי ליחסים עם האחר בסביבה.   

מתוך פיתוח השפה התנועתית לפי הדימוי של הקישוריות התוך גופית, השיעור יזרום למונולוג ריקודי מביע ומאלתר של body-mind. יצירה של כאן ועכשיו עם הגוף ככלי זמין ומאפשר. אימפרוביזציה שתפגיש את הרוקד עם עצמו ולאחר מכן עם פרטנר וקבוצה - כיריעה פשיאלית מתקשרת אחת. מפגש שמזמין לחופש ,פתיחות הלב, דמיון ומעוף.
'אימפרו- קונטקט' מתמקד ביחסים בין רקדנים שנעים בחלל משותף, ובתהליך בו נוצר ריקוד משותף סביב 'נושא ריקודי משותף'. איך המגע והעברת המשקל שיכולים להתפתח בין הרקדנים, הם עוד אפשרות מפיתוח הנושא/המכנה הריקודי המשותף, שממשיך לשמש מסגרת למה שנוצר ברגע.
הרחבה:
KMC'  : שרשרות מיופשיאליות בתנועה: שפה תנועתית המושפעת מטכניקת ה'ריליס' ( 'ברטנייף' ), ובתוכה אני משלבת את הידע החדש על הרשת המיופשיאלית של קווי המרידיאנים האנטומים. השרשרות האנטומיות הללו ממפות את הגוף מכף רגל עד ראש וכוללות תחנות של שלד, שריר, ורקמת חיבור המקשרת ביניהם. רקמה זו מכונה 'פשייה'. יש לה תכונות ואיכויות המיוחסות לה. 
רשת הפשייה משפיעה על מנח השלד , על מערכת העצבים, על הקוגניציה, על התפקוד והרגש. ניתן לאמן את הפשייה: לחמם, לשמן, ולארגן אותה מחדש, ובכך לשפר את העברת הכוחות והמסרים בין חלקי הגוף, ואת המודעות למנח השלד והיציבה, את האלסטיות התלת מימדית ותמיכת המפרקים.
שפת התנועה של KMC מדגישה את שרשור התנועה לאורך הגוף, ואת הקישוריות בין חלק גוף אחד למשנהו, בהתייחסות למרחב הפנימי והחיצוני שבו התנועה מתרחשת. הכוחות שמייצרת התנועה עוברים דרך חלקי הגוף בתיאום מתקשר
ורד צח
קורות חיי:
רקדנית, יוצרת, ומורה לתנועה, אימפרוביזציה, ו'אימפרו-קונטאקט'. 
חוקרת את הקשר הנצחי בין : גוף ותנועה- מוח והבעה- מרחב - ויחסים
'מהנדסת גוף' ומטפלת בטכניקות המשלבות מגע ותנועה מיופשיאליים - לשיפור ארגון מבנה הגוף והתפקוד שלו במרחב. (מרפאה בעיסוק, עם התמחות באינטגרציה מבנית וקרניוסקראל ) 
הסבר על 'מיופשיה': הפשייה היא רקמת החיבור בגוף, ויחד עם השריר והשלד היא מהווה את החומר ממנו מפוסל גופנו. המחקר על הפשייה ממפה את הקישוריות התוך גופית, לפי קווים אנטומיים מיופשיאליים, מכף רגל עד ראש, ומסביר איך מבנה הגוף ותכונות הפשייה, משפיעים על איכויות התנועה שלנו בתוך הגוף והתפקוד במרחב.
בתחום התנועה הסומטית - מפתחת שיטת KMC - מניעה לפי המרידיאנים האנטומים המיופשיאליים. משלבת בין גופי ידע תנועתיים (כגון: שיטת לאבאן-ברטנייף, סוזן קליין, ג'ירוקינסיס ועוד) , לבין גופי הידע של הפשייה. בטיפול של אחד על אחד משתמשת גם במגע מיופשיאלי .  מתייחסת לתכונות הפשייה, ותנועת המפרקים התלת מימדית,  כדי לאפשר לגוף להתפסל כל פעם מחדש ביחס למרחב הסובב. ראה.י הרחבה.
verdi class

Veredi Tsach CV :

a dancer, creator, and a dance teacher for Improvisation and ‘Impro-Contact’.

Investigates the connection between Body and movement- mind and expression- space - and Relationships

Body Researcher and Myofascial therapist by touch and movement  to improve its organization and its functioning in space. ( studied Occupational therapy, Structural Integration and Cranio-sacral) 

Explanation:

The Fascia is the connective tissue of the body, and with the muscles and the skeleton it  is the material that sculpts the body. The research of Fascia maps the  Miofascial Lines/Chains between body parts from head to toe. This Inner  connectivity explains how the Fascial- body organization, and the qualities of the Fascia  Influence our Embodiment , and movement qualities inside and out.

In the somatic movement feild, Veredi developed a method of moving by the Myofascial Meridians . She calls it: KMC- Kinetic myofascial chains. It combines movement methods (as Laban-Bartenieff , Susan Klein,Gyrokinesis etc.)  With Fascial research.

bottom of page