קונטקט על הדרך 5 ימים מרתקים של טיול וקונטקט. דרך נפלאה

להתחבר לגוף, אדמה, מים ושמים.

למידע ופרטים אודות תוכן הטיול תלחצו על הכפתור:

TO register to the Vertigo weekend or the ON THE ROAD:

email: shanifly@gmail.com

7-11.1.2020