ליאת ברקן_edited.jpg
 

ליאת ברקן 

 הריקוד של המים והסלע -

מפגש עם התנגדות

 

בשיעור הזה נחקור אפשרויות שונות לעבוד עם התנגדות.

נבדוק איך זה מרגיש בגוף לוותר או להתנגד, ואם לא מתנגדים להתנגדות - מה היא מאפשרת לנו בתוך המפגש.

נטייל על המנעד שבין נוזלי ומוצק, בין חופשי ומוחזק, בין תבניות טכניות ותנועה מאולתרת, ובין התנגדות והתמסרות. נרגיש הרבה את הרצפה ונשזור לתוך הדיאלוג אלמנטים של לקיחת משקל. 

נרקוד. נתאמן בלשמוע הצעות בתוך הריקוד, להציע הצעות משלנו, להקשיב, להעיז, לא לדעת, ולגלות מחדש.

 

על ליאת

כבר מלא שנים מתגלגלת, מתעופפת, קמה ונופלת, רוקדת ומלמדת קונטקט. 

בשנת 2001 הקימה עם חברים את בית הספר למחול "הקבוצה" בתל אביב. בשנים האחרונות מנהלת את תכניות הלימודים של בית הספר, ומלמדת קונטקט-אימפרוביזציה במסלול המלא הדו-שנתי ללימודי מחול.

חברה בעמותת המורים לקונטקט ושותפה בארגון כנס הקונטקט השנתי בישראל. 


 

Liat Barkan

The Dance of Rocks and Water -

working with resistance

 

In this class we will explore different options for working with resistance.

We will examine how it feels in the body to resist, or to surrender, and what it allows us within the dialogue 

We will travel on the range between liquid and solid, between free and held, between technical patterns and improvised movement, and between resistance and loose. We will feel the floor a lot, and play with giving and taking weight.

Wi’ll Dance. We will practice hearing suggestions within the dance, making suggestions of our own, listening, daring, not knowing, and rediscovering.

 

About Liat

For many years now she is rolling, flying, rising and falling, dancing and teaching contact.

In 2001, she and some friends founded  “Hakvutza” dance school in Tel Aviv. In recent years she has been managing the school's curriculum, and teaching contact-improvisation in the full 2-year program of dance studies.

Member of the Contact Teachers Association and partner in organizing the annual Contact Conference in Israel.

liat barkan
click for more info