*ייתכנו שינויים קלים בלוחות הזמנים 

שיעורי בוקר 8:00-9:00

ארוחת בוקר 9:00-10:00

12:00-15:00 הרשמה

18:30-19:30

שיעור פתיחה לנחיתה רכה

13:00-15:30