*ייתכנו שינויים קלים בלוחות הזמנים 

שיעורי בוקר 8:00-9:00

ארוחת בוקר 9:00-10:00