קונטקט בעיר תל-אביב +ירושלים 2022
                        דצמבר  27-31
1.jpg
 

בירושלים!

הסדנאות בתל-אביב ( סדנאות העומק נעים בין 5 ל15 שעות בשבוע תל-אביב)
דרל טולון
סינגלים (שיעור יחידני של שעתיים) בתל-אביב
שבת
12:00-16:30
שישי
12:00-14:00
 רביעי
18:00-20:00
 חמישי
18:00-20:00
שישי
14:30-16:30