קונטקט בעיר:

ימים מלאים בכל טוב - שיעורים, סדנאות וג׳אמים בת״א. הזדמנות לכ״א ליצור את התוכנית שמתאימה לו/ה