חממה
 חממה עם אינטנסיב
חממה ללא אינטנסיב
הרשמה
רגילה
הרשמה חו"ל / 
מוקדמת הסתיימה
1350
950
1550
1050
סדנא 5 שעות
יניב מינצר
שבת
 
350
400
400
350
חמשוש חופשי
כל השיעורים והג'אמים
 חמישי +שישי +  ושבת
5 שיעורים + 3 ג'אמים
350
300
תל-אביב

סדנא 15 שעות

אסף ומתיאו
יום שלישי-חמישי
 
הרשמה 
רגילה
הרשמה
מוקדמת 
עד ה15/11
800
850
500
סדנת חוץ 9 שעות
נבו
(שלישי -חמישי) 
 
550
2 שיעורים +ג'אם
 שבת
250
שיעור +ג'אם
100
50
ג'אם

כל השיעורים והג'אמים
רביעי עד שבת
5 שיעורים +4 ג'אמים
4 שיעורים +  2 ג'אם
שישי + שבת
160
סדנא 4 שעות
לנה +אברהם
(שישי)
 
250
300


המחירים כוללים את כל השיעורים 
וג'אמים במהלך ימי הסדנא!

 

הלפרים
בוקר
צהריים
מחיר
870
ערב
תחזוקה
תגבור
600
280
870
870
 
קונטקט על הדרך
הרשמה מוקדמת

מחירים

800

900

הרשמה

dec30-jan1