חממה

 חממה עם אינטנסיב

חממה ללא אינטנסיב

הרשמה
רגילה
הרשמה חו"ל / 
מוקדמת עד10.11.21

1500

1050

1700

1150

אין צורך להרשם מראש לסדנאות ושיעורים בתל-אביב
ניתן להגיע ולשלם בדלת (מזומן או אשראי)
סדנא 5 שעות
יניב מינצר
שבת
*כולל שיעור וג'אם במשך ימי הסדנא

350

400

350

300


כל השיעורים והג'אמים
שישי  ושבת
4 שיעורים + 2 ג'אמים

250

300

תל-אביב


סדנא 15 שעות

אסף ומתיאו
יום רביעי- שבת
*כולל שיעור1 בחמישי +4 ג'אמים
הרשמה 
רגילה
הרשמה
מוקדמת 
עד ה10.12.21

800

850

500

סדנת חוץ 9 שעות
נבו
(שלישי -חמישי) 
*כולל שיעור וג'אם במשך ימי הסדנא

550

550

500

סדנת חוץ 9 שעות
אלסנדרו (שישי-שבת) 

*כולל שיעור וג'אם במשך ימי הסדנא
2 שיעורים +ג'אם
שישי או שבת

160

שיעור +ג'אם

100

50

ג'אם
אין צורך להרשם מראש לסדנאות ושיעורים בתל-אביב
ניתן להגיע ולשלם בדלת (מזומן או אשראי)

כל השיעורים והג'אמים
חמישי עד שבת
5 שיעורים +3 ג'אמים
2 או 3 שיעורים +ג'אם
שישי או שבת

160

סדנא 9 שעות
לילאני
(שישי-שבת)
*כולל שיעור וג'אם במשך ימי הסדנא

500

550

הטיול

הרשמה    

מוקדמת עד 10.12   

מחיר מלא

מחיר

1600

1800

500

סופ"ש ורטיגו

חמישי-שבת

הלפרים

בוקר

צהריים

מחיר

870

ערב

תחזוקה

תגבור

600

280

870

870