top of page


"הרהורים אנתרופולוגיים על קונטקט-אימפרוביזציה / יהונתן הרשברג"


"גוף לגוף, גוף לנפש: קונטקט אימפרוביזציה בדרכו של אריה בורשטיין / רז נוה"

bottom of page