top of page
באנר מילולי (1).png

ריקוד וריזום קשרים ואפשרויות
עבודה מלווה ליצירה העוסקת במושג הפילוסופי "ריזום" ובדיאלוג שלו עם התנועה והריקוד, היצירה ובניית קומפוזיציה.

השפעותיו של מגע אנושי על הבריאות והרווחה הנפשית
הקשרים פיזיולוגיים ומנטליים של קונטקט אימפרוביזציה, ומגע אנושי בכלל, והאופן שבו הם משפיעים על הבריאות והרווחה הנפשית.

 ביטוי של כוחות פיזיקליים במפגש בין גופים בפרקטיקת קונטקט אימפרוביזציה
אודות הקשר המהותי בין קונטקט אימפרוביזציה ופיזיקה, בהתפתחות התחום ובתרגולו העכשווי, הדגמה ויזואלית ושיח תיאורטי-היסטורי.

חקירה של מדד קינמטי למצב התודעתי של flow במהלך אילתור בתנועה
פרויקט מחקר נסיוני אודות מציאת מדד קינמטי חישובי לחווית ה-flow באילתור בתנועה.

bottom of page