top of page
קול קורא לטקסטים אקדמיים בנושאי קונטקט, אילתור ותנועה

קול קורא לטקסטים אקדמיים בנושאי קונטקט, אילתור ותנועה

לצורך הקמה של מאגר "מילולי", מאגר טקסטים דיגיטלי שישמש את קהילת אנשי ונשות התנועה בישראל, דרושים טקסטים
אקדמיים בעברית בנושאים: קונטקט אימפרוביזציה, אילתור ותנועה. 

פרויקט "מילולי" הינו שיתוף פעולה בין הקבוצה לקונטקט של דניה אלרז ובין עמותת הקונטקט בישראל. 

 

 

פרטים טכניים:

את הטקסטים יש לשלוח לכתובת המייל: miluli.project@gmail.com

תאריך אחרון להגשה: 22.10.22 (כולל)
 

פורמט הגשה:

יש לציין במייל את השם המלא של כותב/ת העבודה, סוג העבודה (סמינר, תיזה וכולי), פרטי התקשרות
של כותב/ת העבודה (מומלץ טלפון), מוסד אקדמי שבמסגרתו הוגשה העבודה, שם הקורס או המסגרת שבמסגרתו
הוגשה העבודה, שנת הגשת העבודה.

יש לצרף את העבודה למייל כקובץ וורד או PDF. 

* המאגר יהיה זמין לכל, ויימצא בדף ייעודי באתר של עמותת הקונטקט בישראל.
* שליחת קבצים מהווה אישור לשימושם לצורך מאגר זה.

 

 

פירוט על מטרת המאגר:

בשנים האחרונות, גוברת ההתעניינות בכתיבה אקדמית בעברית העוסקת בתנועה ובגוף. במקביל, אנשי ונשות תנועה רבים/ת 

הנמצאים/ות באקדמיה כותבים/ות אודות נושאים אלו. 

ביוזמת דניה אלרז, ובשיתוף עם עמותת הקונטקט, החלטנו להקים מאגר שיאגד בתוכו טקסטים מהעולמות הללו,
באופן כזה שכל חברי/ות הקהילה יוכלו לעיין בהם. כאמור, המאגר יימצא בדף ייעודי באתר של עמותת הקונטקט בישראל.

 

בנימה אישית, אנו מקוות כי "מילולי" יסייע לתהליכי הלימוד וההתפתחות בסטודיו, ויאפשר למורים ולחברי/ות הקהילה
המעוניינים/ות בהרחבת הידע שלהם, נגישות לרקע תיאורטי מגוון אודות המתרחש בסטודיו.

 


זמינות במייל הנ"ל לכל שאלה,
דניה אלרז, מיכל שטרנבך ואביה בן-אבי

קול קורא אמיתי (2).png
bottom of page